ساختار مقالات استاندارد به چه شکلی بوده و چگونه آن را در زمانی کوتاه بررسی کنیم؟

در این مقاله به بررسی ساختار مقالات استاندارد برای درک سریع آن و صرفه جویی در زمان خواندن مقاله خواهیم پرداخت. به طور معمول دانشجویان کارشناسی ارشد ، علی الخصوص در رشته های مهندسی  در حین انجام پایان نامه برای جستجوی مباحث تخصصی مربوط به موضوع پایان نامه که در کتابهای مرجع دانشگاهی کمتر در […]