مدارات FPGA طراحی شده با استفاده از نرم افزار ISE

طراحی مدارات FPGA

مدارات FPGA چیست؟ زمانی که ما از میکروکنترلرها استفاده می‌کنیم (مثل ۸۰۵۱ یا AVR) در اصل با یک سخت افزار از پیش طراحی شده سر و کار داریم که دارای یک واحد یک پردازش مرکزی (CPU) می‌باشد. دلیل پیدایش میکروکنترلرها پیاده‌سازی نرم ‏افزاری روتین‌ها و الگوریتم‌های پیچیده‌ای است، که برای پیاده‌سازی سخت ‎افزاری به گیت‌های […]

مدارات FPGA طراحی شده با استفاده از نرم افزار ISE

مدارات FPGA چیست؟ زمانی که ما از میکروکنترلرها استفاده می‌کنیم (مثل ۸۰۵۱ یا AVR) در اصل با یک سخت افزار از پیش طراحی شده سر و کار داریم که دارای یک واحد یک پردازش مرکزی (CPU) می‌باشد. دلیل پیدایش میکروکنترلرها پیاده‌سازی نرم ‏افزاری روتین‌ها و الگوریتم‌های پیچیده‌ای است، که برای پیاده‌سازی سخت ‎افزاری به گیت‌های […]