انتخاب مقاله بیس چه گونه و بر چه اساسی صورت می پذیرد؟

انتخاب مقاله بیس برای نوشتن پروپوزال که اولین و مهمترین گام در پروسه انجام پایان نامه می باشد از اهمیت ویژه های برخوردار است و یک انتخاب مناسب می تواند ادامه روند کار را تسهیل کند. سوالات زیادی پیرامون این بحث وجود دارد از جمله: از چه منابعی مقالات را انتخاب کنیم؟ میزان اعتبار سنجی […]