چه گونه در دوران تحصیل شغل دانشجویی مناسبی پیدا کنیم؟

کار پاره وقت دانشجویی

ایجاد شغل دانشجویی در دوران تحصیل در دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان به خصوص دانشجویان دانشگاه های غیر دولتی که هزینه های تحصیل بالاتری دارند می تواند بسیار کمک کننده باشد. بسیاری از پیشنهاداتی که تحت عنوان شغل دانشجویی مطرح می شوند مناسب روحیات و موقعیت دانشجویان نبوده و هیچ آینده خوبی را برای دانشجویان […]