برون سپاری پایان نامه چه مشکلاتی دارد؟

انجام پایان نامه یکی از بزرگترین دغدغه های دانشجویان ، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) در طول دوره تحصیلی می باشد که معمولاً هزینه زمانی و مالی را می طلبد و خیلی وقت ها پیش آمده که دانشجو با برون سپاری پایان نامه به افراد متخصص و گاهاً سود جو علاوه بر با […]