قوانین و مقررات

شرکت آموزشی و پژوهشی استاد راهنما در رده کسب و کارهای اینترنتی قرارگرفته و در زمینه های آموزش، مشاوره و پژوهش فعالیت می نمایند. یکی از فعالیتهای گروه استاد راهنما آموزش نرم افزار های مورد نیاز در محیط آکادمیک می باشد. فعالیت بعدی استاد راهنما مشاوره آموزشی پایان نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شیوه جدید و ابداعی مشاوره تا دفاع می باشد. همچنین با توجه به اینکه از اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تیم آموزشی  استاد راهنما استفاده می گردد،  به فعالیت در زمینه آموزش به سازمانها و شرکتها و همچنین مشارکت در طرح های پژوهشی شرکت ها و سازمان ها نیز در آینده پرداخته خواهد شد.

با وجود آموزشها و دوره های بسیار زیاد به اشکال مختلف، بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انتخاب دوره مناسب و شیوه آغاز پروسه تحقیق و کار بر روی پایان نامه خود با مشکل مواجه هستند و به یک راهنما در این مسیر نیاز دارند که تا زمان دفاع با ارتباط مستقیم به آنها مشاوره دهد می باشد.

کلیه افرادی که به وبسایت استاد راهنما مراجعه می کنند می توانند از محتوای آموزشی زیر مجموعه های سایت استادراهنما بهره مند شوند.


  • در استاد راهنما شما می توانید به صورت کاربر در حال آموزش و یا مدرس فعالیت نمایید، اگر توانایی آموزش در هر زمینۀ نرم افزاری را داشته باشید می توانید استاد راهنما را بستری مناسب برای ارائه دوره های آموزشی خود در نظر گرفته و با انتشار محتوای آموزشی مناسب کسب درآمد کنید.
  • استفاده از وب سایت استاد راهنما برای کاربران و همچنین مدرسین دوره شامل قوانین مشخصی می باشد که استاد راهنما مجاز خواهد بود در هر زمان این قوانین را تغییر و بروز رسانی کند.
  • استفاده از محتوای آموزشی ارائه شده توسط مشاور به متقاضی فقط برای دانشجوی مربوطه مجاز می باشد و دانشجو حق انتشار دورهای استاد راهنما در هیچ بستر دیگری را بدون اجازه و هماهنگی با استاد راهنما ندارد.
  • یک کاربر می تواند به عنوان دانشجو یا مشاور در وبسایت استاد راهنما فعالیت داشته باشد و از مزایای هر بخش بهره مند شود.
  • فعالیت های وبسایت استادراهنما در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت مشاهده ی هرگونه تخطی از قوانین، توسط دانشجو یا مدرس، وبسایت استادراهنما حق خود می داند تا با فرد خاطی مطابق قوانین با قوانین جمهوری اسلامی برخورد نماید.