مشاوره انجام پایان نامه ارشد برق در گروه آموزشی استاد راهنما

انجام پایان نامه یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دانشجویان در طول دوره تحصیل به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد و به خصوص در رشته های مهندسی مانند انجام پایان نامه ارشد برق به دلیل نیاز به شبیه سازی با نرم افزارهای تخصصی سختی مضاعفی نسبت به سایر رشته های دیگر مانند علوم انسانی و علوم پایه دارد.

 در این مطلب قصد داریم به معرفی رشته برق و گرایش های این رشته و نرم افزارهای تخصصی مربوط به هر گرایش بپردازیم. در ادامه راهکار گروه آموزشی استاد راهنما برای پیش برد مراحل انجام پایان نامه ارشد برق را شرح خواهیم داد.

انجام پایان نامه ارشد برق

گرایش های رشته مهندسی برق

به طور کلی رشته برق دارای چهار گرایش اصلی شامل الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات و دو گرایش فرعی بیوالکتریک و مکاترونیک می باشد که هر کدام از این گرایش های اصلی در مقطع کارشناسی ارشد شامل چندین گرایش فرعی دیگر می باشند که برای انجام پایان نامه ارشد برق در هر کدام از این گرایش ها نرم افزار مختص به آن وجود دارد. 

البته برخی از نرم افزارها مانند نرم افزار MATLAB برای همه گرایش ها کاربرد مختص به خود را دارد.

گرایش الکترونیک

گرایش الکترونیک همان طور که از نام آن مشخص است که برگرفته از کلمه الکترون می باشد به بررسی اثرات حرکت الکترون ها در مواد رسانا و نیمه رسانا می پردازد. زمینه فعالیت یک مهندس الکترونیک به طور کلی می تواند به دو شاخه بررسی و ساخت قطعات الکترونیک (فیزیک افزاره) و طراحی مدارات الکترونیکی تقسیم بندی شود. گرایش الکترونیک به سه گرایش فرعی زیر تقسیم بندی می شود:

۱- گرایش سیستم های دیجیتال (Digital electronic systems)
۲- گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک (Integrated Circuits)
۳- گرایش افزاره های میکرونانوالکترونیک (Micro and Nano electronic devices)

برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش الکترونیک معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند.

 • نرم افزار Hspice
 • نرم افزار Pspice
 • نرم افزار Cadence
 • نرم افزار ADS
 • نرم افزار Comsol
 • نرم افزار Xilinx ISE
 • نرم افزار Lumerical
 • نرم افزار Silvaco
 • نرم افزار Rsoft
 • زبان توصیف سخت افزار VHDL
 • نرم افزار MATLAB

البته نرم افزار های جانبی بسیار زیادی در رشته الکترونیک وجود دارد که به طور گسترده ای توسط مهندسین برق الکترونیک و در صنعت استفاده می شود اما برای انجام پایان نامه در سطح ارشد و دکتری معمولاً کمتر از آنها استفاده می شود مانند Proteus ، Altium Designer ، Codevision AVR ، EWB ، Quartus و…

370b1275138627157fe0e5ca0b049f89

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش الکترونیک هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

گرایش قدرت

گرایش قدرت به بررسی سیستم های تولید ، توزیع ، انتقال ، حفاظت و کنترل برق از دیدگاه طراحی و ساخت یا بهره برداری و یا تعمیر و نگه داری از این سیستم ها می پردازد. این گرایش می تواند موضوعات پژوهشی بسیار متفاوتی را دربرگیرد و به گرایش های کنترل و الکترونیک هم نزدیک است به نحوی که یک موضوع پژوهشی خاص در مقطع کارشناسی ارشد می تواند هم از دید قدرت و هم از دید الکترونیک و یا دید کنترلی مورد بررسی قرار گیرد.

مثلاً بحث های مربوط به میکرو-نانو گریدها (ریز شبکه ها) و یا تبدیل انرژی بین گرایش قدرت و کنترل مشترک می باشد. گرایش قدرت به چهار زیر شاخه فرعی زیر تقسیم بندی می شود:

۱- گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی (Power electronics and electric machines)
۲- گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی (Planning and management of energy systems)
۳- گرایش سامانه های حمل و نقل الکتریکی (Electric transportation systems)
۴- گرایش سیستم های قدرت (Power systems)

برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش قدرت معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند:

 • نرم افزار Digsilent Power Factory
 • نرم افزار GAMS
 • نرم افزار ETAB
 • نرم افزار PSCAD
 • نرم افزار Comsol
 • نرم افزار MATLAB

در گرایش قدرت هم یک سری نرم افزار جانبی وجود دارد که مختص به صنعت برق بوده و در بحث پایان نامه ارشد و یا دکتری معمولاً استفاده نمی شود مانند DIALUX ، AutoCAD Electrical ، EPlan ، SIMATIC STEP 7 و …

انجام پایان نامه ارشد برق قدرت

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش قدرت هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

گرایش مخابرات

گرایش مخابرات همان طور که از نام آن پیداست به مخابره (ارسال و دریافت) اطلاعات می پردازد که اطلاعات می تواند شامل متن ، صوت ، تصویر ، داده های کامپیوتری و یا هر شکلی از داده باشد. مباحث ریاضیاتی در این گرایش از اهمیت بالایی برخوردار است.

 در این گرایش دو بحث عمده یعنی میدان و سیستم مورد بررسی قرار می گیرد که در بحث میدان مفاهیم مربوط به انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی از طریق یک کانال مخابراتی که می تواند فضای آزاد و یا یک فیبر نوری باشد و همچنین فرستنده و گیرنده که می تواند یک آنتن و یا یک مدار الکترونیکی باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در بحث سیستم به بررسی طراحی فیلترها برای دریافت داده های اصلی و حذف داده های مزاحم پرداخته می شود. 

این گرایش شامل پنج زیر شاخه فرعی به شرح ذیل است:

۱- گرایش مخابرات میدان و موج (Field and wave communications)
۲- گرایش مخابرات سیستم (System communication)
۳- گرایش مخابرات نوری (optical communication)
۴- گرایش شبکه های مخابراتی (Telecommunication networks)
۵- گرایش مخابرات امن و زمز نگاری (Secure and encrypted communication)

برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش مخابرات معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند:

 • نرم افزار ANSYS MAXWELL
 • نرم افزار CST
 • نرم افزار HFSS
 • نرم افزار ADS
 • نرم افزار MATLAB
انجام پایان نامه ارشد برق مخابرات

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش مخابرات هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

گرایش کنترل

در گرایش کنترل چنان که از نام آن پیداست به کنترل رفتار سیستم های مختلف با توجه به ورودی های آنها پرداخته می شود. مثلاً کنترل سطح مایع درون یک مخزن ، کنترل سطح ولتاژ خروجی یک مبدل انرژی ، کنترل فرکانس یک شبکه قدرت ، کنترل سرعت یک وسیله نقلیه ، کنترل شتاب و سرعت موشک یا هواپیما نمونه هایی از کاربرد این گرایش از مهندسی برق می باشند. 

در این گرایش به مدل سازی ، شناسایی سیستم ها ، تجزیه و تحلیل رفتار سیستم ها به کمک ریاضیات و کامپیوتر جهت دستیابی به پاسخ خروجی مطلوب به ازای ورودی های مختلف پرداخته می شود. می توان گفت مهندسی کنترل پل ارتباطی بین مهندسی برق و رشته های دیگر می باشد و در عمل کاربرد گسترده ای در رشته های دیگر مانند مهندسی مکانیک ، مهندسی هوافضا ، مهندسی شیمی و حتی بحث های مربوط به اقتصاد و شیمی دارد.

برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش کنترل معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند:

 • نرم افزار Pscad
 • نرم افزار Pspice
 • نرم افزار Orcad
 • نرم افزار MATLAB (کاربردی ترین نرم افزار در این رشته)
انجام پایان نامه ارشد برق کنترل

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش کنترل هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

گرایش بیوالکتریک

مهندسی پزشکی یکی از رشته های مهندسی میان رشته ای است که شامل چندین گرایش از جمله بیومتریال ، بیومکانیک ، بیوانفورماتیک و بیوالکتریک است که گرایش بیوالکتریک یکی از پر طرفدارترین گرایش ها می باشد. در واقع گرایش بیوالکتریک تلفیقی از الکترونیک و پزشکی است که یکی از کاربردهای عملی آن طراحی دستگاه های پزشکی است.

 حوزه های فعالیت یک مهندس بیوالکتریک می تواند بسیار متفاوت باشد مثلاً پردازش سیگنالهای حیاتی پزشکی (ECG ،EEG ،EMG و …) ، پردازش تصاویر پزشکی (CTSCAN ، MRI ، رادیوگرافی ، تصاویر پزشکی هسته ای و …) ، طراحی بخش های الکترونیکی اندام های مصنوعی و وسایل توانبخشی مانند صمعک ، پردازش صوت و گفتار ، مدل سازی سیستم های بیولوژیک و …

موضوعات مرتبط به حوزه هوش مصنوعی (یادگیری ماشین و یادگیری عمیق) و تشخیص بیماری ها توسط آن یکی از بحث های پژوهشی بسیار پرطرفدار در گرایش بیوالکتریک می باشد.
برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش بیوالکتریک معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند:

· نرم افزار MATLAB

· زبان برنامه نویسی Python

· نرم افزارAVR CodeVision

· نرم افزار Proteus

· نرم افزار LabView

· نرم افزار Pspice

· نرم افزار Orcad

Nerve stimulation reduced spasticity after stroke

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش بیوالکترونیک هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

گرایش مکاترونیک

واژه مکاترونیک برگرفته از دو کلمه الکترونیک و مکانیک است. گرایش مکاترونیک را می توان تلفیقی از رشته های مکانیک ، الکترونیک و کامپیوتر دانست. در این گرایش به سیستم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی ، الکترونیکی ، کنترلی و نرم افزاری به صورت یکپارچه نگریسته می شود.

طبیعت میان رشته ای این گرایش باعث شده تا کاربردهای بسیار متنوعی برای آن مصور شود که از جمله می توان به ساخت ربات های هوشمند ، صنایع هوافضایی ، فناوری های نانو ، نیروگاه های حرارتی و هسته ای ، لوازم خانگی و … اشاره کرد.

برای شبیه سازی پایان نامه ارشد برق در گرایش مکاترونیک معمولاً نرم افزارهای زیر به کار می روند:

 • نرم افزار Siemens Simcenter Amesim
 • نرم افزار ANSYS
 • نرم افزار Catia
 • نرم افزار SolidWorks
 • نرم افزار Protel
 • نرم افزار MATLAB
d13b91542cd88ffbf038e5291646ccfd

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره برای انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق در گرایش مکاترونیک هستید، درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان‌نامه ثبت کنید.

مراحل انجام پایان نامه ارشد برق

مسیر انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی از جمله انجام پایان نامه ارشد برق با رشته های دیگر متفاوت است. در بعضی از رشته ها مانند رشته ریاضی یا رشته های علوم انسانی ، نرم افزار خاصی مورد توجه نیست و قاعدتاً در انتهای پایان نامه یک فصل را به نتایج آماری اختصاص می دهند که توسط نرم افزارهایی مانند spss یا Lisrel قابل انجام است که معمولاً بدون مشکل قابل انجام است و بیشتر جنبه تحقیقاتی دارند تا جنبه عملی، و نگارش پایان نامه از همان ابتدای کار و همزمان با تحقیقات شروع می شود.

 اما در انجام پایان نامه رشته های مهندسی به خصوص انجام پایان نامه ارشد برق نوشتن پایان نامه به آخر کار موکول می شود چون نتایج شبیه به دست آمده از شبیه سازی ها مسیر پایان نامه را مشخص می کند و ممکن است آنچه را که انتظار دارید با نتایجی که به دست می آید کاملاً متفاوت باشد. بزرگترین چالش در انجام پایان نامه ارشد برق ایده پیشنهادی پایان نامه می باشد که باید علاوه بر مسائل تئوری به لحاظ عملی هم با شبیه سازی امکان سنجی شود.

 به طور کلی مراحلی که باید به ترتیب برای انجام پایان نامه مهندسی برق انجام شود به ترتیب زیر است.

 • انتخاب موضوع پایان نامه
 • نوشتن پروپوزال
 • انتخاب مقاله بیس
 • مطالعه پیشینه پژوهش های انجام شده
 • شبیه سازی نرم افزاری کارهای از پیش انجام شده
 • ارائه ایده پیشنهادی پایان نامه
 • شبیه سازی نرم افزاری ایده ارائه شده
 • نگارش پایان نامه
 • ارائه پاورپوینت دفاع از پایان نامه

خدمات گروه آموزشی استاد راهنما در انجام پایان نامه ارشد برق

همانطور که قبلاً اشاره شد برای انجام پایان نامه ارشد برق باید مراحلی طی شود و برای اینکه پایان نامه در زمان مقرر شده (که معمولاً برای کارشناسی ارشد بین 6 ماه تا 1 سال است) به اتمام برسد انجام هر کدام از این مراحل باید زمان بندی دقیقی داشته باشند و معمولاً زمان برترین بخش انجام پایان نامه ارشد برق بخش مربوط به شبیه سازی نرم افزاری می باشد.

از جمله خدماتی که گروه آموزشی استاد راهنما در پیش برد مراحل انجام پایان نامه ارشد برق ارائه می دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • تعیین موضوع پایان نامه و نگارش پروپوزال
 • انتخاب مقاله بیس
 • تعیین مسیر برای دانشجو طبق برنامه اصولی و زمان بندی دقیق
 • در اختیار قرار دادن منابع معتبر آموزشی از جمله مقالات ، کتابهای تخصصی ، پایان نامه ها و …
 • آموزش کامل نرم افزارهای تخصصی مربوط به هر گرایش توسط استاد خصوصی
 • کمک به دانشجو در زمینه شبیه سازی با نرم افزارهای تخصصی
 • کمک به دانشجو در ارائه ایده پیشنهادی پایان نامه
 • کمک به دانشجو در نحوه نگارش پایان نامه و فصل بندی آن
 • برگزاری کلاس های منظم با استاد راهنمای خصوصی پایان نامه
 • امکان ارتباط مستقیم با مدرس جهت پرسش و پاسخ به صورت تلفنی و آنلاین در طول دوره پایان نامه
 • کمک به دانشجو در ساخت پاورپوینت دفاع

در صورتی که برای انجام پایان نامه ارشد برق در هر مرحله ای که هستید (از تعیین موضوع گرفته تا تهیه پاورپوینت نهایی) نیاز به مشاوره دارید می توانید درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان نامه گروه آموزشی استاد راهنما ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و می توانید با بهترین استاد راهنمای متخصص مربوط به گرایش تان مستقیماً در ارتباط باشید.

در صورتی که برای انجام پایان نامه ارشد برق در هر مرحله ای که هستید (از تعیین موضوع گرفته تا تهیه پاورپوینت نهایی) نیاز به مشاوره دارید می توانید درخواست خود را در بخش مشاوره انجام پایان نامه گروه آموزشی استاد راهنما ثبت نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و می توانید با بهترین استاد راهنمای متخصص مربوط به گرایش تان مستقیماً در ارتباط باشید.